.Rozmowa z Duszą 

350,00 

Znajdź odpowiedzi na swoje życiowe pytania
Jaki jest plan twojej duszy
Odkryj prawdziwy sens życia
Jakie dary i talenty posiadasz
Rozmowa z Duszą 
 przypomni Ci, jakie masz zadanie na to wcielenie. Uzyskasz również podpowiedź, co i jak zrobić, aby realizować się w życiu w zgodzie z misją swojej duszy.
Kategoria:

Opis

CZYTANIE DUSZY

UZDROWIENIE TWOJEJ DUSZY PRZEŁOŻY SIĘ BEZPOŚREDNIO NA UZDROWIENIE TWOJEGO ŻYCIA.

Spotkanie z wielowymiarową świadomością Twojej duszy może być dla Ciebie najbardziej transformującym a zarazem najpiękniejszym doświadczeniem w Twoim życiu. Dusza komunikuje się z Tobą 24 godzin na dobę, jednak rzadko możesz usłyszeć jej subtelny głos wśród hałaśliwych komunikatów umysłu. Podczas sesji Czytania Duszy Twoja dusza w końcu dostaje możliwość przemówienia do Ciebie wyraźnie.

W stanie podwyższonej świadomości,  zapraszam do komunikacji  Część Subtelną

Przekaz pozwala szerzej spojrzeć na otaczający świat i dowiedzieć się, dlaczego Twoja Dusza obrała właśnie taki kierunek życia. Dzięki odczytowi zrozumiesz sytuację, w której obecnie się znajdujesz oraz wyznaczysz nową ścieżkę ku kreatywniejszej i pozytywnej przyszłości.

podaje przykładowy zestaw pytań który można użyć-

1. Co mogę zrobić dla mojego najwyższego dobra ?

2. Co muszę wiedzieć w obecnej sytuacji ?

3. Jakie działania  powinnam/powinienem  podjąć żeby osiągnąć jak
najwyższe dobro ?

4. Dokąd zmierzam jeśli pozostanę na obecnej ścieżce ?

5. Czy powinnam/powinienem wiedzieć coś jeszcze w
kwesti mojej obecnej sytuacji życiowej ?

6. Jakie jest następne właściwe działanie na rzecz
najwyższego mojego dobra w obecnej sytuacji ?

7. Jaki jest mój życiowy cel?

8.  Jakich lekcji mam się tutaj (na Ziemi) nauczyć?

9. Kto jest moją rodziną Dusz lub grupą Dusz?

10. Dlaczego wybrałem/am moją obecną rodzinę?

11. Dlaczego wybrałem/am moje obecne ciało?

12. Dlaczego wybrałem/am choroby, doświadczenia, wypadki lub inne zdarzenia?

13. Dlaczego doświadczam różnych wyzwań?

14.W jaki sposób mogę uzdrowić moje relacje z bliskimi osobami?

15. Jakie są moje wyjątkowe dary, talenty?

16. Dlaczego, po co tutaj jestem?