Psychologia duszy

Kroniki Akaszy

Kroniki Akaszy

Kroniki Akaszy to wymiar świadomości zawierający informacje o każdej duszy i jej podróży w formie wibracyjnego zapisu. To pierwsza faza krystalizacji ducha. Ten wymiar świadomości istnieje zawsze i wszędzie. Jest dostępny o każdym czasie dla każdego.

Zapisy w Kronikach Akaszy zawierają wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe możliwości dzięki wibracjom współczucia i radości. Są jak DNA wszechświata. Zawierają one zbiór wszystkiego, co wydarzyło się w przeszłości, i zawierają pełny zestaw informacji dotyczących możliwości na przyszłość. Każda indywidualna dusza ma swój własny, unikalny zapis w Kronikach Akaszy. Dusze grup, wydarzeń, organizacji i lokalizacji również mają swoje unikalne zapisy.

Jednym ze sposobów na zrozumienie Kronik jest wyobrażenie sobie jej jako jednej Wielkiej Księgi zawierającej całą historię twojej duszy, jak również każdego aspektu tego, kim jesteś teraz i wszystkich możliwych potencjałów twojej przyszłości. Ta metaforyczna Księga jest tak rozległa, że ​​fizycznie nigdy nie mogłaby istnieć. Zamiast tego, jest ona zapisana energetycznie w wibracji Miłości, która tworzy wszystko we Wszechświecie.

Czysta prawda zawarta w Kronikach Akaszy pozwala nam na swobodę wyboru łaski we wszystkich rzeczach. Kiedy poznajemy prawdę, możemy uwolnić wszelkie iluzje, które stworzyliśmy, a które powodują  że wierzymy iż jesteśmy oddzieleni od Boga, Ducha lub Źródła. Zapisy Kronii Akaszy są jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnych obecnie na naszej planecie, aby pomóc nam pamiętać o naszej Jedności z każdą istotą we Wszechświecie i znaleźć naszą osobistą i zbiorową moc, aby stworzyć rzeczywistość, której pragniemy.

W jakim przypadku można korzystać z odczytów Kroniki Akaszy?

 • Poznać i rozumieć swoją duszę

 • Dowiedzieć się jaki jest plan Twojej duszy na to życie

 • Poznać i uwolnić swoje talenty i dary duchowe

 • Wybrać lub zmienić kierunek swojej drogi życiowej

 • Podjąć ważną decyzję zgodną z Twoim najwyższym dobrem

 • Uzdrowić serce

 • Uzdrowić traumy

 • Uzdrowić relacje

 • Uzdrowić zapisy karmiczne i rodowe

 • Przetransformować swoją ścieżkę zawodową

 • Oczyścić i zharmonizować czakry

 • Trudne wybory

 • Praca z cieniem

 • Praca z wewnętrznym dzieckiem

 • Osobista ścieżka i rozwój duchowy

 • Powtarzające się wzorce zachowań

 • Wpływ poprzednich wcieleń na obecne życie/sytuacje

 • Zdrowie

 • Lęki, fobie

 • Sukces

 • Związki, problemy w relacjach

 • Programy w podświadomości

 • Nawiązywanie kontaktu z przodkami

 • Ustawienia Systemowe bez udziału osób trzecich

 • Dobrostan/pieniądze

 • Połączenia energetyczne

 • Podczepy energetyczne

 • Trudne wybor

 

Praca z Kronikami Akaszy

Wykonujący odczyt w Kronikach Akaszy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której odczyt ma dotyczyć wypowiada modlitwę skierowaną do Boga, mającą na celu uzyskanie dostępu i dostrojenie się do wibracji Kronik. Uzyskuje w ten sposób kontakt do Kronik Akaszy oraz prowadzenie w procesie przez Mistrzów i Nauczycieli. W ten sposób czytający uzyskuje dostęp do wibracji płynącej z Kronik, która niejako odsuwa ego na bok, co zapewnia możliwie niezakłócony przekaz przez wykonującego odczyt.

W związku z tym, że wszystko co się wydarza dzieje się w wiecznym Teraz poprzez odczyt mamy możliwość modyfikacji zapisów w Kronikach. Możemy usuwać negatywne zapisy, które już nam dłużej nie służą, a które nas w jakiś sposób ograniczają.

 

W czym odczyt kronik akaszy może Ci pomóc

 

W życiu każdego z nas pojawiają się chwile zwątpienia. Wszyscy znamy to uczucie, kiedy walka z naszymi problemami przemiemienia się w narastającą frustrację, objawiającą się na wielu poziomach naszego istnienia – fizycznym, mentalnym i emocjonalnym. Życie zdaje się być wtedy ciężarem nie do udźwignięcia. Kiedy zaczynamy szukać przyczyny tego stanu, wielu z nas dostrzega negatywne wzorce, które powtarzają się w różnych aspektach naszego życia. Mogą być to m.in. problemy w związkach, niespełnienie zawodowe, powracająca autoagresja. Często jednak niezależnie od tego co jesteśmy w stanie zauważyć i zrozumieć, nie potrafimy przerwać tych destrukcyjnych cykli.

Dużo mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak fundamentalną rolę w naszym rozwoju, czyli uświadamianiu sobie przyczyn konkretnych sytuacji z naszego życia i ich uzdrawianiu mogą pełnić informacje i miłość przepełniające Eter. Dostęp do nich daje niezrównaną szansę poszerzania świadomości – głębszego poznania siebie zrozumienia lekcji, których postanowiliśmy się w tym wcieleniu nauczyć.

1. Kroniki Akaszy pomagą Ci zidentyfikować i usunąć przeszkody na drodze do znalezienia prawdziwej miłości – w sobie.

Cały Twój świat jest odbiciem Twojego wnętrza. Każda relacja, w którą wchodzisz, jest uzewnętrznioną manifestacją jakiegoś aspektu Ciebie. Jeśli niektóre relacje z innymi ludźmi nie są dla Ciebie satysfakcjonujące, jak zwykle – szukaj przyczyny w swoim wnętrzu. Jeśli doświadczasz czegoś, co chciałbyś zmienić, np. odrzucenia, toksycznych związków lub agresji, musisz zrozumieć energetyczną przyczynę tych sytuacji. Czasem są to ograniczające przekonania na swój temat, czasem tzw. duchowe kontrakty, czasem przysięgi złożone w poprzednich wcieleniach. Musisz pamiętać o tym, że masz wolną wolę i że Wszechświat daje Ci prawo do pełnego stanowienia o sobie i o tym, czego chcesz doświadczać w tu i teraz. Jednak istnieje niezliczona ilość możliwości, dla których znajdujesz się w sytuacji której właśnie doświadczasz. Wchodząc do swoich Kronik Akaszy możesz sobie uświadomić jej przyczynę i ją zmienić – np. poprzez transformację swoich ukrytych przekonań lub świadome zerwanie przysiąg które kiedyś złożyłeś. W ten sposób, poprzez przemianę swojego wnętrza, zaczniesz przyciągać nowe relacje, a stare albo odpadną albo zostaną przetransformowane w nową, wyżejwibracyjną formę.

2.W Kronikach Akaszy znajdziesz informacje o Twoim zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Jeśli zmagasz się z problemami ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, możesz oczyścić pewne zapisy energetyczne w Akaszy i tym samym wejść na ścieżkę lepszego życia. Kroniki Akaszy są idealnym miejscem do inicjowania zmian od wewnątrz. Możesz zlokalizować tam i rozpuścić blokady energetyczne, a także rozpoznać i transformować ograniczające Cię przekonania.

3. Dostaniesz wskazówki jak uwolnić się od chronicznego bólu fizycznego i emocjonalnego.

Leczenie bóli chronicznych nie jest najsilniejszą stroną współczesnej medycyny. Chociaż dostępnych jest wiele leków i metod na tzw. walkę z bólem, są to środki jedynie doraźnie maskujące ból. Często przycznyny schorzeń chronicznych leżą w obciążeniach karmicznych. Obciążenia te pochodzą zarówno z tego życia jak i z wielu żyć poprzednich, dlatego nie ma konwencjonalnej metody na ich leczenie. Aby sięgnąć po prawdziwe uzdrowienie, musimy popatrzeć na nasze ciała z perspektywy kwantowej. Musimy uwzględnić fakt, że jesteśmy połączonymi ze sobą nawzajem wielowymiarowymi istotami światła, niosącymi w sobie różne wibracje i ładunki energetyczne. Uświadomienie sobie tego może wymagać zmiany paradygmatu w spojrzeniu na własne ciało. Kiedy zaczynamy utożsamiać się bardziej z wielowymiarową formą energii, niż z jedynie z materialnym ciałem, otwieramy się na cały ocean możliwości uzdrawiania, poprzez pracę z energią. Kroniki Akaszy fundamentalnie tą pracę ułatwiają.

4. Odkryjesz cele z jakimi Twoja dusza się wcieliła.

Kiedy zrozumiesz, że w każdym wcieleniu dusza próbuje osiągnąć pewne wcześniej wyznaczone sobie cele, łatwiej będzie Ci przejść przez życie z lekkością, radością i spełnieniem. Cele duszy to lekcje miłości, zakamuflowane na wiele sposobów. W różnych wcieleniach odbieramy różne lekcje. Na każde życie przypada ich wiele. Tematami mogą być poczucie własnej wartości, szanowanie wolnej woli, uświadamianie sobie własnej mocy, itp. Im szybciej zrozumiesz te lekcje, tym szybciej świadomie zaczniesz kreować swoje życie, a nowe wybory i podejmowane działania przyniosą Ci więcej satysfakcji. W Kronikach Akaszy poznasz także ukryte talenty swojej duszy. Intuicyjnie i tak już wiesz, czego pragnie Twoje serce. To pragnienie serca pokrywa się z ukrytymi talentami, jakie w sobie nosisz. Jeśli z jakiegoś powodu jeszcze nie odkryłeś, co by było dla Ciebie najbardziej spełniające, możesz się tego dowiedzieć z zapisu Twojej duszy w Eterze. Jeśli wiesz, co by Cię naprawdę uszczęśliwiło, ale nie wiesz, jak wykonać pierwszy krok w kierunku realizacji Twoich marzeń, wskazówki również znajdziesz w Kronikach Akaszy.

Ważne jest, abyś rozumiał, że informacje, które otrzymujesz podczas odczytu Twoich Kronik nie są instrukcją co robić krok po kroku. Kroniki oferują coś o wiele lepszego. Oferują Ci pomoc w popatrzeniu na swoją sytuację z szerszej perspektywy. W dojrzeniu, że nie znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia, a pływasz w oceanie nieograniczonych możliwości. Pomagają Ci odzyskać włąsną moc, dzięki której zaczniesz świadomie i z miłością kreować własne życie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych