.Rozmowa z Bogiem – Odczyt Twoich Kronik Akaszy

300,00 

Odczyt Twoich Kronik Akaszy na żywo połączony z głębokim procesem terapeutycznym. W trakcie procesu terapeutycznego zastosowana będzie technika ; EFT,  Odcinanie więzi energetycznych , Uwalnianie przez punkty łaski , Dwupunkt , Ćwiczenia konstelacji aspektów (w zależności od potrzeby). Spotkanie trwa maksymalnie  1,5  godziny i odbywa się on-line z użyciem kamery.

Kategoria:

Opis

Dowiedz się, jak połączyć się z boskością

Bez względu na to, jakie masz pojęcie o Bogu lub czy w ogóle w Boga wierzysz, rozpoznasz, jak „Bóg” (jakkolwiek to nazwiesz) również do Ciebie przemawia i zawsze mówi.

Wejście w Twoje Kroniki Akaszy odbywa się za Twoim pozwoleniem.Po otrzymaniu od Ciebie podpisanego formularza wraz z maksymalnie 5 pytaniami (wzór pytań dostaniesz na e-mail )

 

usługa zostanie wykonana w ciągu 5 dni.

Sesja odczytu Kronik jest trójstronną rozmową pomiędzy Przewodnikami, Tobą i mną, w trakcie której Ty zadajesz pytania, Mistrzowie i Przewodnicy Duchowi udzielają odpowiedzi, a ja słyszę, widzę lub czuję te odpowiedzi i przekazuję je Tobie, jednocześnie pomagając w ich interpretacji i zrozumieniu.

Przebieg sesji

Na początku spotkania przypominam Ci najważniejsze informacje dotyczące przebiegu sesji. Wtedy też dostrajam się do Twoich wibracji. Następnie, za Twoją świadomą zgodą, łączę się z Twoimi Kronikami Akaszy i prowadzę odczyt dla Ciebie. W trakcie odczytu jestem cały czas świadoma. Ty zadajesz pytania, opisujesz swój problem, a ja przekazuję Ci odpowiedzi i pojawiające się informacje z Twoich Kronik Akaszy. Po zakończeniu odczytu i zamknięciu Twoich Kronik Akaszy jest jeszcze czas na wspólna rozmowę – o ile oczywiście pojawi się taka potrzeba.

Często ludzie pytają  zaraz po sesji  co ja mam teraz zrobić?

Podążać za informacjami otrzymanymi podcas sesji oraz dać sobie też trochę czasu, aby proces uruchomiony podczas Czytania, mógł się zacząć realizować na planie fizycznym. Czasem wskazówki otrzymane podczas Czytania są bardzo dosłowne, czyli dotyczą konkretnie tego, co należy zrobić i w jaki sposób, a czasem są to wskazówki bardziej dotyczące przemiany wewnętrznej. Zawsze jednak dzieje się to, co jest dla Ciebie na ten moment najlepsze i najbezpieczniejsze.

 

Wewnątrz Akaszy uzdrawianie zachodzi poprzez świadomość.
Podstawowe założenie dotyczące uzdrawiania osadzonego w Akaszy mówi,  iż każda osoba znajduje się na właściwym poziomie rozwoju duszy, która jest całkowicie i permanentnie połączona ze
Źródłem.  Światło istnieje w pełni w każdym z nas, dlatego nigdy nie ma potrzeby jego dosyłania. Sednem sprawy jest świadomość  nieskończonego, wiecznego i teraz obecnego światła, nawet jeżeli
okoliczności sugerują co innego. Duchowe uzdrawianie, rozumiane z perspektywy Kronik Akaszy, to bycie świadomym naszej  jedności z Boskością. Świadomość tej prawdy przemienia nasze
związki z wszystkimi ludźmi i wszystkimi zjawiskami, zarówno  przemijającymi, jak i trwałymi, które współdefiniują nasze życie.